بازاریابی اینترنتی

هوش تاکتیکی-سیستم تبلیغات

هوشمندی تاکتیکی در تبلیغات به شکل حرفه ای آن شامل جمع اوری تجزیه و تحلیل و به کار گیری اطلاعات تبلیغاتی در زمینه قابلیت ها (نقاط قوت) آسیب پذیری (نقاط ضعف) اهداف رقبا و شفاف‌سازی توسعه ای صورت گرفته در ادامه مطلب…

By 92, ago
بازاریابی اینترنتی

انواع تفکر و تفاوت های تفکر تاکتیکی و تکنیکی

درباره ی انواع و ابعاد تفکر نظریات مختلفی وجود دارد. بعضی از متفکران معتقد به فرآیندهای مختلفی برای تفکر هستند مانند تفكر استراتژیکی، تفکر خلاقانه، تفکر منطقی، تفکر انتقادی، تفکر تاکتیکی و تکنیکی گیلفورد و دوبونو از جمله بیش مقدماتی ادامه مطلب…

By 92, ago
بازاریابی اینترنتی

استراتژی تبلیغات و ارتباط آن با تکنیک و تاکتیک-تفکر تاکتیکی و تکنیکی

واژه ی دیگری که بسیار نزدیک به این دو واژه استفاده می‌شود واژه‌ی استراتژی است واژه تکنیک بسیار روشن تر و واضح تر است زیرا در بسیاری از علوم کاربرد دارد وقتی در زندگی روزمره نیز از آن استفاده می‌شود ادامه مطلب…

By 92, ago
بازاریابی اینترنتی

تکنسین-تفاوت تکنیک ، تاکتیک و استراتژی

در فرهنگ های لغت به معانی مهندسیار،شگردگر، متخصص فنی، ذیفن، کارشناس فنی، اهل فن، کاردان و …. است. در تبلیغات می‌توان از مجریان که علم و آگاهی مدیریتی ، بازاریابی و تبلیغات را دارند به عنوان تکنسین تبلیغات نام برد. ادامه مطلب…

By 92, ago
بازاریابی اینترنتی

اطلاعات فنی-زبان فنی-کارکنان فنی -گزارش فنی-معیارهای فنی

به تمامی اطلاعات تخصصی و مهارتی که درباره ی تبلیغات مدیران و مجریان تبلیغات وجود دارد اطلاعات فنی تبلیغات می‌گویند مانند: بنر ، بیلبورد،تیزرو…. زبان فنی در تبلیغات زبانی است که متخصصان تبلیغات از طریق آن اطلاعات مبادله می‌کنند مانند ادامه مطلب…

By 92, ago
بازاریابی اینترنتی

برنامه های تاکتیکی-حرکات تاکتیکی -اطلاعات تاکتیکی-فرماندهی تاکتیکی در تبلیغات-مرکز عملیات تاکتیکی -تکنیک

برنامه های تاکتیکی را می‌توان طرح و برنامه ای مدون برای آمادگی و پیشبرد طرح ها و سیستم های تبلیغات دانست. در این برنامه سعی می‌شود راهکارها، فنون و شیوه های پیشبرد اهداف تبلیغاتی مشخص شود می‌توان با ترکیبی از ادامه مطلب…

By 92, ago
بازاریابی اینترنتی

تاکتیک و تکنیک تبلیغات-تاکتیک

تاکتیک تبلیغات و تکنیک تبلیغات چیست به گفته ی برخی از صاحبنظران تبلیغات عبارت است از «انتقال نظرات یا اعلان اطلاعات خاص به منظور کسب آراء یا تمایلات مطلوب» اما دانیل جی استاریچ دراین زمینه معتقداست: «تبلیغات اثری است که ادامه مطلب…

By 92, ago
بازاریابی اینترنتی

پیشینه تبلیغ در ایران

نخستین وسایل اطلاع رسانی در ایران، نصب تابلو و ا ستفاده از جارچی ها بوده است استفاده از آگهی درایران به ادوار باستانی باز می‌گردد. همچنین پیشینه ی آگهی در رسانه های جمعی ایران بدین صورت بوده است: روزنامه ی ادامه مطلب…

By 92, ago