مقالات و پایان نامه ها

برنامه های تاکتیکی-حرکات تاکتیکی -اطلاعات تاکتیکی-فرماندهی تاکتیکی در تبلیغات-مرکز عملیات تاکتیکی -تکنیک

برنامه های تاکتیکی را می‌توان طرح و برنامه ای مدون برای آمادگی و پیشبرد طرح ها و سیستم های تبلیغات دانست. در این برنامه سعی می‌شود راهکارها، فنون و شیوه های پیشبرد اهداف تبلیغاتی مشخص ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تاکتیک و تکنیک تبلیغات-تاکتیک

تاکتیک تبلیغات و تکنیک تبلیغات چیست به گفته ی برخی از صاحبنظران تبلیغات عبارت است از «انتقال نظرات یا اعلان اطلاعات خاص به منظور کسب آراء یا تمایلات مطلوب» اما دانیل جی استاریچ دراین زمینه ادامه مطلب…

By 92, ago