روزی مرد ثروتمندی در خودروی جدید و گران قیمت خود با سرعت فراوان از خیابان کم رفت و آمدی می‌گذشت ناگهان از بین دو خودرو پارک شده در خیابان یک پسر بچه پاره آجری به سمت او پرتاب کرد پاره آجر به خودروی او برخورد کرد مرد پایش را روی ترمز گذاشت و به سرعت پیاده شد و دید که خودروی او صدمه ی زیادی دیده است. به طرف پسرک رفت و او را سرزنش کرد پسرك گریان با تلاش فراوان بالاخره توانست توجه مرد را به سمت پیاده رو جایی که برادر فلجش از روی صندلی چرخدار به زمین افتاده بود جلب کند.

پسرک گفت اینجا خیابان خلوتی است و به ندرت کسی از آن عبور می‌کند برادر بزرگم از روی صندلی چرخدارش به زمین افتاده و من زور کافی برای بلند کردنش ندارم برای اینکه شما را متوقف کنم ناچارم از این پاره آجر استفاده کنم مرد بسیار متاثر شد و از پسر عذرخواهی کرد سپس برادر پسرک را بلند کرد و روی صندلی نشاند و سوار خودروی گران قیمتش شد و به راهش ادامه داد در زندگی و تبلیغات چنان با سرعت حرکت نکنیم که دیگران مجبور شوند برای جلب توجه ما پاره اجر به طرفمان پرتاب کنند گاهی در کسب و کار. برای تبلیغات خود و جلب توجه دیگران باید از پاره آجر استفاده کنیم تا متوجه شوند که ما نیز هستیم.

. تاکتیک تبلیغات با توجه به مراحل عمر محصول

امروزه با شتاب رقابت در عرصه ی تولید و مصرف اکثر شرکت های موفق منابع و توان رقابتی خود را در مدار بازاریابی یا در معنایی کامل تر در سطح بازرگانی قرار می‌دهد مسلم این است که راه سودآوری و ادامه ی حیات سازمان ها از شاهرگ بازاریابی می‌گذرد. بازاریابی نیز به نوبه ی خود به شدت با تبلیغات آمیخته و درگیر شده است و از اهمیت تبلیغات در بازاریابی نمی توان صرف نظر کرد در محیطی پیچیده و مبهم که هراز گاهی رقبایی قدرونوآور قد علم می‌کنند داشتن تاکتیک تبلیغات بازاریابی ناگزیر و ضروری می‌شود هر محصول یا خدمت مراحل عمری دارد که در علم بازرگانی به آن پرداخته شده است ولی به طور خلاصه باید گفت مراحلی را که هر محصول یا خدمت از ورود تا افول در بازار طی می‌کند مراحل عمر محصول گویند

 

2- تاکتیک تبلیغات بد و بدتر

ویژگی این تاکتیک این است که شاید تبلیغات اتخاذ شده نامطلوب باشد اما هر گزینه ی دیگری برای تبلیغ نتیجه ی به مراتب وخیم تری را ایجاد خواهد کرد گاهی در شرایط بحرانی شرکتی به علت نداشتن بودجه ی تبلیغاتی و نیروی متخصص به ناچار به این تاکتیک روی می‌آورد با آن که تبلیغات خوبی نداشته است ولی از نبود و نداشتن تبلیغ بهتر است در واقع این تاکتیک تبلیغات رامی توان تاکتیک انتخاب بین بد و بدتر دانست.

 

3- تکنیک تبلیغات از قافله عقب نماندن و پیروزی حتمی

از قافله عقب نماندن و پیروزی حتمی یک نوع تاکتیک یا تکنیک تبلیغات است که با ایجاد جو تبلیغاتی تلاش می‌کند مخاطب مورد نظر را به اتخاذ همان عملکرد متقاعد کند که فرد دیگری اتخاذ می‌کند.

 

4- تاکتیک نفرت از مخالفت

در این تاکتیک با تکنیک هایی. این استدلال که یک ایده در میان گروه هایی طرفدار دارد که منفور و مرعوب مخاطب هستند یا اینکه مورد احترام مخاطب مورد نظر نیستند برای برانگیختن مخالف مخاطب با آن ایده به کار می‌رود بدین ترتیب اگر گروهی از سیاست حمایت کند ولی آگاه شود که افراد نامطلوب یا منفور نیز از آن سیاست حمایت می‌کنند آنگاه اعضای گروه ممکن است تصمیم بگیرند موضع خود را تغییر بدهند مانند تبلیغ شرکت رنو


5- تاکتیک انحراف توجه

انحراف توجه رایج ترین تاکتیک تبلیغات رسانه های خبری است انحراف توجه شکل پیچیده ای از حذف است زیرا هدف از انحراف توجه، متمرکز کردن توجه مخاطب بر موضوعات کم اهمیت یا جزئی است تا با حذف موضوعات مهم تر توجه آنها را از موضوعات مهم تر دیگر منحرف کرد موضوعات منحرف کننده معمولا تمایلات اصلی مخاطب را تحریک می‌کنند انحراف توجه، جنجال جریان سازی رسانه ها است. جنجال سازی خبری درباره ی ورشکستگی شرکت ها یا شکست سیاسی برخی کشورها نمونه ای از انحراف توجه در تبلیغات است.

 

6- تاکتیک تبلیغات پنهان وزیرکانه

تبلیغات مخفیانه تبلیغاتی است که برخی شرکت ها به طور نامحسوس در برخی امور غیر تبلیغاتی با هدف تبلیغات خود استفاده می‌کنند. برای نمونه شاید سخنرانی مدیر عامل در یک جشن عروسی به منظور تبلیغ برای شرکت استفاده شود یا شرکتی از پشت صحنه ی سخنرانی رئیس جمهور به طور مخفیانه برای تبلیغات خود استفاده کرده باشد.

در تبلیغات جاسوسی مانند تبلیغات مخفیانه صورت می‌گیرد در آن علاه بر تبلیغات قصد ضربه زدن به رقیب نیز وجود دارد.

تبلیغات زیرکانه انواع مختلفی دارد که می‌توان به آنها اشاره کرد.

تبلیغات زیرکانه درونی: در این تبلیغ سعی می‌شود پیام تبلیغاتی به صورت کاملا نامحسوس به مخاطبان رسانده شود برای نمونه در یک برنامه تلویزیونی به طور کاملا نامحسوس برخی از تبلیغات یک محصول نشان داده شده بود.

تبلیغات زیرکانه بیرونی: در این نوع تبلیغات سعی می‌شود پیام ها و سناریوهای تبلیغاتی به طور واضح و آشکار به طوری که فکر رقیب را منحرف کند به مخاطبان رسانده شود نمونه ای از این نوع تبلیغات تبلیغ برخی از گوشی های همراه بر روی سایت های اینترنتی شرکت های رقیب است.