هوشمندی تاکتیکی در تبلیغات به شکل حرفه ای آن شامل جمع اوری تجزیه و تحلیل و به کار گیری اطلاعات تبلیغاتی در زمینه قابلیت ها (نقاط قوت) آسیب پذیری (نقاط ضعف) اهداف رقبا و شفاف‌سازی توسعه ای صورت گرفته در خارج از محیط تاکتیکی است (در گذشته وضعیت رقبا نادیده گرفته می‌شد اما فناوری جدید همه چیز را عوض کرده است) هدف این بحث تشریح و معرفی آن نوع از هوشمندی قابل اجرا است که سمت وسوی رقابت رامشخص می‌کند هوشمندی تاکتیکی به شرکت ها این امکان را می‌دهد که از طریق تجزیه و تحلیل حرکات رقبا قبل از آنکه تحت تأثیر محیط پیرامون قرار بگیرند از طریق تبلیغات بازار خود را پیش بینی کنند و توسعه دهند.

امروزه تبلیغات در اقتصاد مبتنی بر رقابت عنصر کلیدی است و در دنیای تجارت جایگاه غیر قابل انکاری دارد. نوشابه های رژیمی شرکت کوکاکولا خود داستان موفقیت یکی از آژانس های تبلیغاتی به نام اس.اس.سی.بی (S.S.C.B) بود که با هوش تاکتیکی و بررسی شرایط بازار، تعیین جایگاه محصول در آن نام گذاری بسته بندی و …. موفق به تثبیت نام محصول خود «دایت کولا» (diet cola) دربازار شد

سیستم های تبلیغات دارای چهار ویژگی هستند:

  1. اجزای یک سیستم تبلیغات در یک کنش متقابل یا در تعامل با یکدیگر قرار دارند.
  2. سیستم های تبلیغات با محیط پیرامونی خود مانند فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، و سیاست رابطه داده و ستانده دارند. یعنی از محیط تاثیر می‌پذیرند و بر محیط تاثیر می‌گذارند پس باید در امور تبلیغاتی خود تمامی عوامل محیطی تاثیر گذار را بررسی کرد در یک سیستم تبلیغاتی باید رفتار مصرف کننده را به طور کامل تعریف کرد یکی از بزرگان تبلیغات می‌گوید: «»هر آگهی ای که شما می‌سازید باید بتواند با مردم ارتباط برقرار کند»
  3. سیستم های تبلیغات گرایش به نظم دارند یعنی وجود هر نوع بی‌نظمی در سیستم موجب از بین رفتن آن می‌شود در واقع نظم در یک سیستم چسبندگی با پیوند بین عناصر سیستم را نشان می‌دهد.
  4. سیستم تبلیغات به تعادل پویا گرایش دارد یعنی نظم سیستم تبلیغات در یک قلمرو تعادلی می‌تواند شل گیرد این تعادل ممکن است تصاعدی یا تنازلی باشد همچنین باید با اثر بخشی تبلیغات مرتبط باشد.