عوامل مساعد ونامساعد درراه رشد تبلیغاتی تجارتی

    قبل از قضاوت درباره میزان رشد تبلیغات تجاری باید از عوامل مساعد ونامساعد موجود در راه این فن وحرفه جوان فهرست وار نام ببریم چه عوامل موجب شدند این حرفه وفن درایران چنین رشد بی سابقه پیداکند وچه مانعی سد راه این پیشرفت بوده اند.

عوامل مساعد:

اولــ رشد سریع صنعتی داخلی در ایران

دوم ــ بالا رفتن قوه خرید مردم  ایران

سوم ــ توسعه مصرف رادیو در ایران

افزایش سریع بودجه­های تبلیغاتی دررادیو درطول هفت سال از 1338 تا 1345 اعجاب آور وبی سابقه بود.

چهارم ــ توسعه روز افزون سینماها ـ طی 15 سال از 1335 ظرفیت سینماهای تهران و شهرستانها چندین برابر شد.

بودجه های شگفتی هر سال به بودجه تبلیغات در سینماها اختصاص یافت.

پنجم ــ تاسیس و پیشرفت تلویزیون بودجه­های صرف شده درتلویزیونها برای تبلیغات تجاری رادر ایران به سوی رشد و کمال می برند عوامل نیز وجود داشته ودارند که مانع ازاین می­گردند، رشد وتکامل بازرگانی سرعت و جهت مطلوب راداشته باشد. مهمترین این عوامل نامساعد به شرح زیراند:

اول ــ بی اعتقادی مقامات دولتی

عدم حمایت مقامات دولتی از تبلیغات به تنها موجب شده که دولت تبلیغات را در حول وحوش انحصارات خود راه ندهد وبرای ازدیاد فروش تولید بزرگ ملی یعنی صنعت نفت که قسمت اعظم سود ویژه ملی ما را تشکیل می­دهد وصادرات مارا تامین می­کند و 80% مخارج عمرانی کشور را می پردازد. از تبلیغات صحیح مدد نجوید، بلکه عملا به تولید کننده­های داخلی توصیه می­شود که به جای صرف بودجه تبلیغاتی اقدام به کاهش بهای کالاهای خود بنماید. غافل از این که اگر تولید کننده برای فروش وعرضه بیشتر کالای خود تبلیغ نکند نه تنها نمی تواند کاهش دربهای کالا بدهد بلکه ناچار است به علت جبران تنزل میزان فروش قیمت واحد را بالا ببورد.

دوم ــ بی اعتقادی عده ای از تولید کنندگان داخلی

شیوه استدلال صد سال پیش هنوز در دستور روز این عده از تولید کنندگان قراردارد و معتقدند اگر کالایی واجد شرایط لازم باشد برای موفقیت به تبلیغات احتیاجی ندارد و تبلیغات مخصوص کالاهای بنجل و بی مشتری است.

سوم ــ قوانین مالیاتی

درمورد قوانین مالیاتی برای سازمانهای تبلیغاتی نیز اشکالات زیادی وجود داشته که هریک به نحوی راه توسعه  این سازمانها را سد نموده است.

چهارم ــ عدم حمایت اطاق تجارت، صنایع و معادن

عدم حمایت اطاق تجارت وصنایع ومعادن اطاق تجارت با سابقه طولانی واطاق صنایع ومعادن که در سالهای اخیر درهم ادغام شدند تبلیغات تجاری را یک اقدام بازرگانی نشناخته و هیچگاه به حمایت از این حرفه وفن برنخاسته است.

پنجم ــ نبودن وسایل آموزش فن تبلیغات

این کمبود دانش تبلیغاتی درهمه جا محسوس است. آنچه تبلیغات فعلی ایران را تشکیل می­دهد متکی به مقداری تجربه ومقداری ذوق و ابتکار است زمینه ای در کار تبلیغ ایران به هیچ وجه مورد نظر نیست وتنها مسئله دادن یک ایده تازه یا  گرفتن تخفیف بیشتر از وسائل تبلیغاتی مطرح است.