در فرهنگ های لغت به معانی مهندسیار،شگردگر، متخصص فنی، ذیفن، کارشناس فنی، اهل فن، کاردان و …. است.

در تبلیغات می‌توان از مجریان که علم و آگاهی مدیریتی ، بازاریابی و تبلیغات را دارند به عنوان تکنسین تبلیغات نام برد. تکنسین های تبلیغات باید به تمام جوانب تبلیغات آگاهی لازم داشته باشد و نمی توان کسی را که فقط در یک فن اجرای مهارت دارد تکنسین دانست. برای نمونه کسی که طراحی سایت می‌کند یک تکنسین تبلیغات نیست.

برخی از تفاوت های تاکتیک و تکنیک تبلیغاتی عبارتند از:

1) تکنیک اصطلاحی است که به حوزه ای کوچک و درونی مرتبط است ولی تاکتیک مربوط به حوزه ای وسیع و بیرونی است. برای نمونه تکنیکهای مدیریت با تاکتیک های مدیریت تفاوت دارد یک مدیر برای کنترل کارمندان خود تکنیک هایی دارد ولی برای کنترل شرکت خوددر بین رقبا تاکتیک های خاصی را اجرامی کند از تکنیک و تاکتیک های فوتبال هم می‌توان به عنوان نمونه ای دیگر نام برد.

2) تاکتیک معمولا با اهداف بلند مدت تر و تکنیک با اهداف کوتاه مدت تر مرتبط است تاکتیک با فضای بیرونی شرکت مرتبط است ولی تکنیک بر فضای درونی استوار است.

3) در تکنیک توانایی های فردی و شخصی بسیار دخيل است ولی در تاکتیک باید توانایی های جمعی و گروهی نیز مد نظر گرفته شود.

نورمن بری[1] کارگردان هنری و خلاق یکی از شرکت های بزرگ تبلیغاتی در این باره چنین می‌گوید:

اینکه بعضی فقط کار می‌کنند باعث وحشت من می‌شود تبلیغات باید با استفاده از تاکتیک هایی میزان فروش محصول را افزایش دهد از نظر من آگهی‌ای که در افزایش میزان فروش موثر نباشد کافی نیست.

تبلیغات تهوع آور، خسته کننده و فاقد نکته های ظریف در دراز مدت، برای صنعت تبلیغات زیان آور است. به دلیل وجود همین آگهی های بی مغز و فاقد عناصر خلاقانه تاکتیکی است که در این کشور (آمریکا) علاقه مردم به دیدن آگهی های تبلیغاتی روز به روز کاهش می‌یابد.