در بسیاری از موارد می‌توان آنها را در فرایند تصمیم گیری ردیابی کرد گزینه ها به روشنی تعریف نشده اند اطلاعات صحیحی جمع اوری نشده است و هزینه ها و مزایا به درستی سنجیده نشده اند. اما گاهی اوقات ریشه ی اشتباه نه در فرآیند تصمیم گیری بلکه برعکس در فکر تصمیم گیرنده است. برای مدیران تبلیغات که موفقیت آنها به بسیاری از تصمیم گیریهای روزمره آنها بستگی دارد. این دام‌هاي روانشناختی خطرناک هستند. در هر حال هیچکس نمی تواند فکرش را از این نقایص درونی برهاند. اما می‌توان سرمشق خلبان ها را دنبال کرد و با شناسایی این دام ها از گرفتار آمدن در آنها جلوگیری به عمل آورد.

باید به خاطر داشت که همیشه آگاهی «بهترین دفاع» و «بهترین تاتیک» است مدیران و دست اندر کارانی که سعی می‌کنند خود را با این دام ها آشنا کنند و حالت های متنوعی را که این دام ها به خود می‌گیرند بشناسند بهتر می‌توانند به درستی تصمیم هایی که می‌گیرند اطمینان داشته باشند.

اگرچه بیشتر افراد در براورد کردن یا پیش بینی خیلی خوب عمل نمی کنند اما عملا تمایل دارند تا در مورد صحت نظر خود بیش از حد مطمئن باشند این کار می‌تواند باعث خطا در قضاوت و در نتیجه تصمیم گیری نامطلوب شود. در مورد اثر این مسئله بر تصمیم های تبلیغاتی توجه کنید دراین تصمیم ها ابتکارها و سرمایه گذاری های عمده اغلب به دامنه ی برآورده بستگی دارند. اگر مدیران تبلیغات در مورد یک متغیر تبلیغاتی حد بالا را کمتر یا حد پایین را بالاتر براورد کنند ممکن است به علت این خطا در تخمین فرصت های جذابی را از دست بدهند یا خود را در معرض خطرهای بسیار بزرگ تر از انتظار قرار دهند. پول زیادی در پروژه های بدفرجام مربوط به تبلیغات از میان می‌رود زیرا مدیران عملا احتمال شکست در بازار را به طور دقیق به حساب نیاورده بودند.