1. تکنیک تبلیغات کلاسیک: از سبک های کلاسیک هنری و ادبی الهام گرفته و ویژگی انها را دارد
 1. تکنیک تبلیغات باروک: به معنای مجازی باروک واژه ی عجیب یا غیر عادی ذکر شده و به طور کلی به هر چیز غیر کلاسیک و غیر رایج اطلاق می‌شود.
 2. تکنیک تبلیغات مبتنی بر اسطوره ها: به تعبیری بر اساس تجربه های ناب انسانی، تلاش برای شناخت ساحت هستی و باطن انسان و انعکاس و نمایان سازی حقایق زندگی شکل یافته در گذر زمان است.
 3. تکنیک تبلیغات طبیعت گرا: مکتبی که فقط به وصف زیبایی طبيعت می‌پردازد و زشتی ها را نادیده می‌گیرد.
 4. تکنیک تبلیغات رمانیک (عاطفی – احساسی) ویژگی هایی همچون درگیر شدن عاطفی و احساسی با موضوع و در بعضی موارد به کارهای نا متعارف و عجیب از مشخصات این تکنیک است.
 5. تکنیک تبلیغات آینده نگر: در عصر ماشین باید سبک و زبان تبلیغ نیز ماشینی باشد یعنی با زبان ماشین و تکنولوژی آثار طبیعت ارائه می‌شود.
 6. تکنیک تبلیغات داداییستی (ساز مخالف) نهضتی بین المللی است که زاییده ی هرج ومرج اضطراب، پریشانی و ناامیدی در جنگ جهانی اول است
 7. تکنیک تبلیغات امپرسیونیستی (تأثیری – لحظه ای) اولین و موثرترین نهضت در میان نهضت های هنر مدرن است و بیش از هر سبک دیگری موجب حیرت و سردرگمی همگان شد.
 8. تکنیک تبلیغات اکسپرسیونیستی (تعبیری – احساسی) نهضتی که در قرن بیستم به وجود آمد و نه فقط درنقاشی بلکه در هنرهای دیگر هم مطرح شد و بیشتر به ارتباط و تبادل احساس های عاطفی می‌پردازد.
 9. تکنیک تبلیغات ایماژیستی (تجسمی – تصویری) در این تکنیک نوشته ها و پیام ها بیانی کاملا تصویر گونه و لحظه ای دارند مانند عکسی که در لحظه ای گرفته شده است.
 10. تکنیک تبلیغات سورئالیستی (فراواقعی – ضمیر ناخودآگاه): آیین اصلی آن بر این اصل استوار است که جهانی واقعی تر از جهان عادی وجود دارد و ان جهان ضمیر ناخودآگاه است.
 11. تکنیک تبلیغات سمبولیستی (نمادی) : سمبولیسم جنبشی نامحسوس در هنر است این تکنیک به شدت مورد علاقه بسیاری از مجریان تبلیغات و هنرمندان قرار گرفته زیرا آنها اغلب به نمادها و نشانه ها علاقه نشان می‌دهند بیشتر تفکر سمبولیک دارند و به نمادسازی در آثارشان گرایش دارند.
 12. تکنیک تبلیغات کوبیستی (مکعبی) این سبک اولین روش نو و پیشرو خلاق قرن 20 بود وسعی می‌شود تمام جنبه های قابل رویت و غیر رویت پدیده و موضوعی که باید تبلیغ شود به طور همزمان نمایش داده شود.
 13. تبلیغات چند بعدی: مزایای مختلف محصول یا ایده ی تبلیغاتی را در ابعاد مختلف نشان می‌دهد.
 14. تکنیک تبلیغات اُپ آرت یا اپتیکال (بصری یا دیدمانی) بااستفاده از رنگ و سایه حس عمق میدان حرکت و حجم را در آثار خود ایجاد می‌کنند.
 15. تکنیک تبلیغات بدوی: به دیگری به هنر جوامع جدا از تمدن های بزرگ غربی و شرقی اطلاق می‌شود مانند هنر آمریکای پیشاکلمبی
 16. تکنیک تبلیغات پاپ آرت (کوچه بازاری) عناصر، زبان، موسیقی، خط، بیان، و هر چیز دیگری که در فرهنگ مردم کوچه بازاری وجود دارد.
 17. تکنیک تبلیغات چیدمانی:با استفاده از کالاها و خدمات همگانی به چیدمان هایی در مکان خاص برای تبلیغات اقدام می‌کند.
 18. تکنیک تبلیغات اجرایی: گونه ای هنر است که عناصر تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی را با هم ترکیب می‌کند.
 19. تبلیغات مفهومی: می‌توانید یکی از جدیدترین تکنیک های تبلیغات باشد مانند بازاریابی چند لایه
 20. تاکتیک و تکنیک های پست مدرن (پسانوگرا): هر موافقی حتما مخالفی دارد هر سیاهی در کنار سفیدی معنا پیدا می‌کند و هر شرکتی رقیبی دارد امپرسیونیسم در برابر هنر روز خود به خود به وجود می‌آید و برای هر مدرنی ضد مدرنی پدید آمد در حقیقت هر کسی ضد خودش را خودش به وجود می‌آورد اصطلاح پست مدرنیسم اصطلاح وسوسه انگیزی است که سوال های زیادی را در ذهن مطرح می‌کند که برخی ازآنها بدون پاسخ می‌ماند و سوال هایی که پاسخ داده اند گنگ و مبهم است.