هيچ پرنده‌اي نمي‌تواند تنها با بال‌هاي خودش پرواز بلند داشته باشد

«ويليام بليك»

عصر حاضر: عصر تحولات و تغییرات شگرف در فناوری هاست. عصری که ساختار فکری آن اکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به خلاقیت در تمامی زمینه هاست. خلاقیت و نو آوری باید به عنوان یک نیاز استراتژیک و ضروری برای پیشگام شدن در عرصه ی رقابت پذیری در زمره ی برنامه های اولویت دار تمامی افراد سازمان و شرکت ها قرار بگیرد یکی از بزرگان معنوی قرن در تعریف خلاقیت چنین نوشته است: «خلاقیت رها کردن انرژی از طریق یک تصویر، آیین، مراسم، موسیقی، کوزه گری، ادراک الهامی، موعظه و هر نمود دیگری است که عامل رهاسازی این انرژی شود» وی در جایی دیگر و در ادامه ی مطلب بالا چنین می‌گوید:

«این رهاسازی انرژی در بعضی ها در خدمت به کل عالم و برای دیگران در اثار هنری ، ادبیات، موسیقی و سایر بسترهای مناسب خلاقیت به ظهور می‌رسد.»

این انرژی در هر علمی به خصوص در تبلیغات می‌تواند موجی از نیروی معجزه افرینی را خلق کند تا هر فرد و سازمانی را به اهدافش نزدیک تر کند. در مجموع تبلیغات خود یک زمینه ی خلاقانه است که خلاقیت می‌تواند نقش اساسی را در تمامی سیستم و برنامه ها داشته باشد.

آلاستیر کرومپتونگفته است: «مثل یک شخص خلاق بیندیش ، اما مانند یک حسابدار سخن بگو»

تحقیقات و تجربه نشان میدهد گروه‌ها معمولا راه حل ها و راهکارهای خلاقانه‌ی بهتری در مقایسه با افراد ارائه می‌دهند. به همین دلیل در تبلیغات، تاکید بر تکنیک‌های گروهی امري منطقی است. سیستم های پشتیبانی تصمیم گروهی، سیستم نرم افزاری یا سخت افزاری هستند که گروه را در تصمیم گیری های تبلیغاتی کمک می‌کند برای مثال: تکنیک توفان فکری را می‌توان به وسیله ی ویژگی سخت افزاری نظیر پرده های نمایش ویدئویی و پایانه های رایانه ای انفرادی و اشتراکی بهبود بخشید که نظرات فردی را برای مشاهده ی کلیه ی شرکت کنندگان نمایش می‌دهند و امتیاز بندی می‌کنند.

در تبلیغات خلاق، تکنیک های مختلفی را ابداع و ارائه کرده اند تکنیک های گروهی برای خلق ایده های تبلیغات را می‌توان به صورت زیر تشریح کرد:

  1. توفان فکری
  2. مشاوره و تصمیم گیری
  3. سناریو نویسی
  4. اس آی ال (SIL)