درباره ی انواع و ابعاد تفکر نظریات مختلفی وجود دارد. بعضی از متفکران معتقد به فرآیندهای مختلفی برای تفکر هستند مانند تفكر استراتژیکی، تفکر خلاقانه، تفکر منطقی، تفکر انتقادی، تفکر تاکتیکی و تکنیکی

گیلفورد و دوبونو از جمله بیش مقدماتی هستند که به بحث درباره ی تفاوت انواع تفکر می‌پردازند گیلفورد بیشتر به بررسی تفکرتاکتیکی یا تفکر واگرا و تفکر تاکتیکی یا همگرا می‌پردازد. از نظر وی تفکر تکنیکی همان استدلال یا تفکر منطقی است که بدنبال یک جواب صحیح می‌گردد در حالی که تفکر واگرا یا تفکر تاکتیکی به راه حل های مختلفی برای یک مساله توجه می‌کند مهم ترین ویژگی های تفکرواگرا یا تکنیکی که می‌توان آن رامدل 4F نامید عبارتند از:

  1. محکم، اصیل، علمی و ابتکاری بودن ایده ی تبلیغات
  2. روان و ساده بودن پیام تبلیغات
  3. انعطاف پذیری رسانه و پیام تبلیغات
  4. بسط و گسترش تبلیغات به تمامی مزایای محصول و خدمت

برای اثر بخشی تبلیغات لازم است تا حدالامکان از چهار ویژکی اشاره شده استفاده شود.

برای نمونه تاکتیک تبلیغات هجومی که شرکت برگر کینگ بر ضد شرکت مک دونالد داشت توانست برای مدتی آن را دربازار موفق کند ولی وقتی دست ازاین تاکتیک هجومی برداشت شکست خورد، علت آن را هم می‌توان به روان و انعطاف پذیر نبودن این تاکتیک دانست. مهمترین تفاوت های تفكر تکنیکی و تاکتیکی از نظر دوبون عبارتند از:

  1. وسعت عمل
  2. مسیر و جهت عمل
  3. توالی عمل
  4. چگونگی برخورد با اشتباهات ومسائل نامربوط

ادوارد دوبونو پدر تفکر خلاق در کتاب«شش کلاه تفکر» یک روش خلاقانه عرضه می کندو از طریق آن می کوشد نشست افراد با یکدیگر را به اقدامی ثمربخش و کارا تبدیل کند.

دوبونو سعی می‌كند به کسانی که به دور هم جمع می شوند بیاموزد که به تفکر خود نظم دهند و آنگاه در میان به راه های خلاقانه بیندیشندو با یک هماهنگی مدیرانه نتایج را طبقه بندی و الویت بندی کرده در تصمیم گیری ها از آن استفاده کنند.